ร่วมกันปรับปรุงถนนทางขึ้นห้วยครกสายใต้

แชร์ข่าวพะเยา

ร่วมกันปรับปรุงถนนทางขึ้นห้วยครกสายใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาให้กับพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา10.00 น. นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีบ้านสาง พร้อมด้วย นายวีระทัศน์ ไชยวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายอนันต์ วงค์เทศ นายอาชันทร์ สมควร นางศิริพร ฟูศรี นายศราวุฒิ ยะนา นายธนาสิน ใบเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกันปรับปรุงถนนทางขึ้นห้วยครกสายใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไปมาให้กับพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสายดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา