โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แชร์ข่าวพะเยา

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กเล็กในตำบลบ้านสาง มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในช่องปาก

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นางสาวจีรวรรณ กันทะวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กเล็กในตำบลบ้านสาง มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในช่องปากและการรักษาสุขภาพฟันอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสาง


แชร์ข่าวพะเยา