โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและโภชนาการที่เหมาะสม

แชร์ข่าวพะเยา

    โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย การดูแลสุขภาพ มีพลานามัยทีสมบูรณ์แข็งแรง

    วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย การดูแลสุขภาพ มีพลานามัยทีสมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจและสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง


แชร์ข่าวพะเยา