ฝึกอบรมเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมการตีกลองสะบัดชัยล้านนา

แชร์ข่าวพะเยา

นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่ปืม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก นพรัตน์ เรือนมูล รองนายกเทศมนตรีและนางสาวสุกัญญา แก้ววัง เลขานุการฯ และ นางกนกวรรณ  ใจเที่ยง ผู้อำนวยการกองการศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยบง นำโดย นายพิเชษฐ์ ไชยบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงพร้อมคณะครู และ นักเรียน ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมการตีกลองสะบัดชัยล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 5-17 สิงหาคม 2565  ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา