ผู้กองธรรมนัสรอท่าทีการเมืองย้ำส่ง ส.ส.พะเยา ทั้ง 3 เขต

แชร์ข่าวพะเยา

    ผู้กองธรรมนัสรอท่าทีการเมือง ย้ำไม่ออกตัวแรงช่วงนี้ สำหรับการเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงที่จะ ส่ง ส.ส.ครบทั้ง 3 เขต แต่ขณะนี้ยังรอความชัดเจนในเรื่องการเมืองทั้งวันที่ 23 สิงหาคม ที่จะถึงนี้รวมทั้งกฎหมายลูกสำหรับการเลือกตั้งที่จะไปทิศทางไหน ตอนนี้มุ่งเน้นที่จะเข้าพื้นที่พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ต่างๆให้มีความเจริญ โดยกิจกรรมต่างๆจะเข้าทำการส่งเสริมให้ท้องถิ่นท้องที่มีความเข้มแข็งเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เจริญก้าวหน้า

     ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาเขต 1 หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๋อม” อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาภายใต้กรอบงาน ครอบครัวพอเพียงสู่ชุมชนเข้มแข็ง ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดขึ้นบริเวณโรงเรียนบ้านต๋อม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมของสตรีและสถาบันครอบครัวในพื้นที่เกิดความเข้มแข็งโดยส่งเสริมมุ่งเน้นกิจกรรมของกลุ่มทั้งกิจกรรมอาชีพในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว กิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน

  

    นอกจากนั้น ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ยังได้ระบุถึง เรื่องของสถานการณ์การเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ขณะนี้พรรคเศรษฐกิจไทย ถือว่ามีฐานที่มั่นอยู่จังหวัดพะเยา ยังคงเน้นที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมองข้ามผ่านการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยในส่วนของพรรคเราและมุ่งเน้นที่จะเข้าพัฒนา ท้องถิ่น ท้องที่ ให้มีการพัฒนาและมีความเข้มแข็งขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาเมืองพะเยาให้ก้าวหน้าไปได้ด้วย สำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งนั้นตอนนี้ทางพรรคยังคงรอดูท่าทีในเรื่องของการเมืองเนื่องจาก สถานการณ์ด้านการเมืองในขณะนี้ยังไม่นิ่ง รวมทั้งรอดูความชัดเจนของกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายลูก ตลอดจนถึงทิศทางการเมือง ในวันที่ 23 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ว่าจะไปในทิศทางไดซึ่งพรรคเศรษฐกิจไทย ยังคงรอดูสถานการณ์อยู่ จะเห็นว่าทางพรรคยังไม่ออกตัวแรงเหมือนพรรคอื่นๆที่เปิดตัวกันในช่วงนี้ และยืนยันที่จะส่ง ส.ส.ครบทั้ง 3เขตในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างแน่นอน

    สัมภาษณ์..ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาเขต 1 หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย


แชร์ข่าวพะเยา