ผู้ว่าฯพะเยาจิตอาสาพัฒนา ปลูกกล้วยไม้

แชร์ข่าวพะเยา

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหน่วยงานราชการ จิตอาสาอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาออกพัฒนาร่วมกัน ปลูกกล้วยไม้ พร้อมปรับภูมิทัศน์ สวนสาธารณะดงก้นฝาย บ้านปิน ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลจำนวน 3 หลัง บ้านหล่ายทุ่ง  บ้านปิน  โดยใช้งบเทศบาลในการสร้างและซ่อมบ้าน  พบปะกลุ่มผู้นำชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านหนองกลาง และล่องแพแก่งหลวง ชมธรรมชาติเพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา