ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

แชร์ข่าวพะเยา

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) พร้อมทั้งมอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม​ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยนายยุรนันท์  จอมมิ่ง ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) พร้อมทั้งมอบเงินและเครื่อง​อุปโภค​ บริโภค​ ให้แก่นายปรีชา  นาหลวง อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 255 หมู่ที่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา และนายพนม  พรหมเผ่า อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 11 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม และตำบลท่าวังทองให้การต้อนรับ


แชร์ข่าวพะเยา