เข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

โฮงเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ใจ เข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบตามโครงการพัฒนาการบริการชุมชนและบริการสุขภาพ (community support and health services)  

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00น. โฮงเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ใจ เข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ปี 2565 ตามโครงการพัฒนาการบริการชุมชนและบริการสุขภาพ (community support and health services) สำหรับประชาชนพะเยา ประจำปี 2565 ณ โฮงเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ใจ โดยมีนาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ กองสวัสดิการสังคม และ รพ.สต. ร่วมให้การต้อนรับ.


แชร์ข่าวพะเยา