สหกรณ์จังหวัดพะเยาเป็นประธาน ในกิจกรรม ” 1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่ “

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยาเป็นประธาน ในกิจกรรม ” 1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่ “แม่ โดยดำเนินกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในกิจกรรม 1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่ โดยดำเนินกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด​พะเยา โรงพยาบาลพะเยา บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และขบวนการสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 21 ราย คิดเป็นโลหิต จำนวน 7,350 ซีซี  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา