วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2565 ครบรอบ 130 ปี

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพีรัช  จันธิมา​ นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานพิธีวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ครบรอบ 130 ปี โดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลชั้นที่ 2 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ฯลฯ ดีเด่น ประจำปี 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยการประชุมได้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม


แชร์ข่าวพะเยา