วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วันกำนัน อ.เมืองพะเยา  ผู้ใหญ่บ้านทั้งนี้ได้มอบรางวัลอาวุธปืนสั้น กำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 มอบประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 และมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยมีว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารปลัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการและงานสำคัญต่างๆของรัฐบาล กรมการปกครอง ผู้บริหารของจังหวัด และนายอำเภอ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้มอบรางวัลอาวุธปืนสั้น กำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 มอบประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 และมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา