สถานการณ์น้ำคลี่คลาย

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาเริ่มคลี่คลายระดับน้ำ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ชาวบ้านเริ่มเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเอง ส่วนความเสียหายนั้นส่วนใหญ่จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้าย ได้ทันโดยล่าสุดมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมดังกล่าวประมาณ 750 ครัวเรือน

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลสบบงอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เริ่มเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองหลังสถานการณ์น้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติ จากการถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเมื่อวานที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบรวมกว่า 750 หลังคาเรือน โดยล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเบื้องต้นความเสียหายส่วนใหญ่จะเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่บริเวณชั้นล่างของตัวบ้านและไม่สามารถที่จะขนเคลื่อนย้ายขึ้นไว้ในที่สูงได้ทัน ซึ่งได้รับความเสียหาย โดยในวันนี้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมมือกันที่จะเข้าฟื้นฟูและทำความสะอาดสถานที่ต่างๆได้รับผลกระทบคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้


แชร์ข่าวพะเยา