วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์จัดมหกรรมวันวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์จัดมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชนประจำปีการศึกษา2565พร้อมสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 26ปี และวันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิค ครบรอบ 8ปีโดยมี ดร.สุวิมล ไชยพันธ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารกิจการในเครือไชยพันธ์พงษ์และอุปนายกสมาคมสภาสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันธุ์งามรองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิค กล่าวรายงานผศ.ดร.ผกาภรณ์  บุสบง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไชยพันธ์พงษ์ให้การต้อนรับ

     การจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการแปซิฟิคเพื่อชุมชนประจำปีการศึกษา2565พร้อมสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 26ปี และวันสถาปนาสถาบันวิทยาการจัดการแปซิฟิค ครบรอบ 8ปีได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาและมอบเกียรติบัตรประกาศคุณงามความดีของนักศึกษาและการพัฒนาแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน

    กิจกรรมภายในงานมีการจัดบูชนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาทุกระดับชั้นแต่ละสาขาวิชาชีพทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาปฏิบัติจริงออกแสดงเผยแพร่แก่สาธารณชนโดยมีนักศึกษาระดับ ปวช. / ปวส./ปริญญาตรี/ปริญญาโท/คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดไปจนถึงชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 3,700 คน


แชร์ข่าวพะเยา