ผอ.ชลประทานแจงหลังชาวบ้านวิตกน้ำกว๊านพะเยามีน้อย

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพะเยา แจงหลังชาวบ้านวิตกเนื่องจากสภาพน้ำบริเวณกว๊านพะเยา มีปริมาณน้อย โดยระบุว่าในขณะนี้ทางชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำโดยได้ทำการกักเก็บน้ำในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากเกรงว่าปริมาณฝนจากการคาดการณ์ของอุตุนิยมวิทยา จะมีมากในช่วงกลางเดือนสิงหาจนถึงกันยายน ซึ่งเกรงว่าปริมาณน้ำกว๊านพะเยาจะมีมากและส่งผลกระทบต่อปัญหาน้ำท่วมได้ โดยเน้นย้ำว่าชาวพะเยาจะได้เห็นพญานาคเล่นน้ำในระดับปริมาณน้ำที่เต็มความจุในช่วงกันยายน-ตุลาคมนี้แน่นอน

     นายป่าโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพะเยา ต้องออกมาชี้แจงให้กับชาวบ้านที่เกิดวิตกกับสถานการณ์น้ำบริเวณกว๊านพะเยา ที่ปัจจุบันยังคงมีปริมาณที่น้อยอยู่ และเกรงจะเกิดผลกระทบ จากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2566 ซึ่งทางชลประทานจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในส่วนของสภาพน้ำบริเวณกว๊านพะเยาดังกล่าวนั้นตอนนี้ ทางชลประทานได้มีการบริหารจัดการ การกักเก็บน้ำเป็นลักษณะรายเดือน ที่ต้องมีการคอนโทรลปริมาณน้ำกว๊านพะเยา ให้มีความเหมาะสมในช่วงฤดูฝนนี้ ซึ่งหากมีการกักเก็บน้ำมากเกินไปจะส่งผลกระทบกับปัญหาน้ำท่วมได้ และหากเก็บน้อยเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่อปัญหาภัยแล้งขึ้นได้

     โดยนายปาโมกข์ ปิงเมือง กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ในส่วนของโครงการชลประทานพะเยา ก็อยากจะแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า หลังจากที่เราทราบการคาดหมายจากกรมอุตุนิยมวิทยา ถึงปริมาณฝนในปีนี้จะมากกว่าเกณฑ์ปกติ 35%  เราก็มาดูปริมาณน้ำในอ่างน้ำ ในอ่างเก็บน้ำต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีน้ำแค่ 20 ถึง 30% ตั้งแต่มีฝนตกตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นมา จนถึงเดือนสิงหาคมนี้ น้ำในอ่างน้ำ ในอ่างต่างๆจาก 20 ถึง 30% ก็เพิ่มขึ้นเป็น 80 กว่า% จากนี้ไปในช่วงฤดูฝน หากเป็นไปตามเกณฑ์ฝนในที่นี้อ่างเก็บน้ำต่างๆจนถึงกว๊านพะเยาก็จะเข้าสู่เกณฑ์ปกติ น้ำทุกอ่างมีน้ำเต็มทุกอ่าง สำหรับในทีนี้ก็จะทำให้จังหวัดพะเยา มีน้ำใช้เรื่องของการเกษตรในปี 2566 ในส่วนของ สาเหตุที่ เราได้มีการศึกษาการคิดปริมาณน้ำในแต่ละเดือนนั้น มีการกักเก็บน้ำปริมาณเท่าไหร่ เดือนนี้เราจะเก็บเท่าไหร่เดือนนี้เราจะเก็บเท่าไหร่ แล้วในเดือนสิงหานี้ ก็คือเราจะต้องเก็บน้ำไม่ให้เกิน 28 ล้านลูกบาศก์เมตร และไม่ให้น้ำในกว๊านพะเยามีต่ำกว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันนี้เรามีน้ำ 15 ล้านลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ช่วงระหว่างสูงสุดกับต่ำสุดและในช่วงจากนี้ไปกลางเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลา ตามการคาดการณ์แล้วก็คือเราจะเก็บน้ำในปริมาณเต็มความจุ รวมถึงอ่างเก็บน้ำตามที่อยู่ในพะเยา ก็จะมีน้ำเข้าน้ำเต็ม พี่น้องชาวพะเยาเราก็จะเห็นพญานาคเล่นน้ำในระดับเก็บกักเต็มความจุของกว๊านพะเยาอีกครั้งหนึ่ง

สัมภาษณ์…..นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการชลประทานพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา