ขอโชคลาภองค์ปู่ดำ หรือท้าวเวสสุวัณเก่าแก่ที่สุดพะเยา วัดอนาลโย

แชร์ข่าวพะเยา

     ชาวบ้านขอโชคลาภกับปู่ดำ หรือองค์ท้าวเวสสุวัณ ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดพะเยา บริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม ซึ่งถือเป็นท้าวเวสสุวัณหรือองค์ปู่ดำ ที่ชาวบ้านเชื่อในความความศักดิ์สิทธิ์และสามารถขอพรได้หนึ่งอย่างมักจะประสบผลสำเร็จ และมีโชคลาภ ซึ่งมีผู้คนเดินทางเข้าสักการะกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงก่อนวันหวยออก

     ชาวบ้านในหลายพื้นที่ต่างการเดินทยอยเดินทางเข้าทำการสักการะขอพรกับองค์ปู่ดำ หรือองค์ท้าวเวสสุวัณ บริเวณวัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นองค์ปู่เวสสุวัณ ที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพะเยา ที่คอยปกปักรักษาวัดอนาลโยทิพยาราม ตั้งแต่สมัยหลวงปู่ขาวอนาลโย เดินทางมาแสวงบุญในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยได้เลือกบริเวณเขาตรงนี้จัดสร้างสำนักสงฆ์อนาลโยทิพยาราม ซึ่งต่อมาหลวงปู่ไพบูลย์สุมังคโล หรือพระธรรมวิสุทธิญาณ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวัดอนาลโย ดังกล่าวได้มีนิมิต ฝันว่าองค์ปู่ดำ ดังกล่าวนั้นขอให้มีการสร้างวัดตรงนี้ทางองค์หลวงปู่ จึงได้มีการจัดสร้างวัดอนาลโยขึ้น และต่อมาในปี 2520 หลวงปู่ จึงได้จัดสร้างองค์ปู่ดำขึ้น ซึ่งต่อมามีลักษณะเป็นเท้าเวสสุวัณในปัจจุบัน เพื่อเป็นองค์ปกปักษ์รักษา พื้นที่ดังกล่าว

ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีผู้เดินทางมาขอโชคลาภและขอพรในลักษณะอื่นๆจนประสบผลสำเร็จมาเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผู้คนเดินทางมาขอโชคลาภกับองค์ปู่ดำหรือท้าวเวสสุวัณ บริเวณวัดอนาลโยทิพยารามกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถให้โชคลาภและพรที่ขอได้เป็นอย่างดี จึงถือว่าองค์ปู่ดำหรือท้าวเวสสุวัณ องค์ดังกล่าวนั้นเป็นองค์ที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดพะเยา ที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นบนยอดเขาวัดอนาลโยดังกล่าว โดยในช่วงนี้ต่างมีชาวบ้านเดินทางเข้ามาขอพรกันอย่างต่อเนื่องและจะมักจะประสบผลสำเร็จและได้โชคลาภไปตามๆกัน โดยเคล็ดลับการขอพรนั้นหากพบตัวเลขแล้ว จะให้เก็บไว้เพียงลำพังเนื่องจากการให้พรหรือโชคลาภนั้นส่วนใหญ่ชาวบ้านบอกเล่าว่า จะให้เฉพาะบุคคลที่เดินทางเข้าสักการะองค์หลวงปู่ดำดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก สำหรับการให้พรและโชคลาภ


แชร์ข่าวพะเยา