โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงาน IPD Paper Less โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์ไกรรัตน์ คำดี นายแพทย์ชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงานการนำระบบ IPD Paper Less , ระบบคิวและระบบตู้ชำระเงินอัตโนมัติ เข้ามาช่วยในกระบวนการการให้บริการผู้ป่วย

เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น ลดปัญหาด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หรือระหว่างแผนก รวมไปถึงการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี


แชร์ข่าวพะเยา