กรณีทุจริต อบจ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจงกรณีการตรวจเจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมาโดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่และพนักงานดังกล่าวนั้นสามารถที่จะพิทักษ์สิทธิ์และอุทธรณ์สิทธิ์ของตนเองได้รวมทั้งร้องศาลปกครอง

    นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา ระบุ กรณีที่มีการปลดเจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 10 กว่ารายนั้นโดยเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2550 ทั้งโครงการโรงปุ๋ยและจัดอบรมกลุ่มแม่บ้านเป็นเท็จ ซึ่งตนเองได้เข้ามารับตำแหน่งเมื่อมกราคม 2564 โดยมารับตำแหน่งได้ประมาณ 5 เดือน ก็ได้มีหนังสือสั่งการจาก ปปช.ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งทางองค์การไปหาส่วนจังหวัด ก็ได้มีการส่งเรื่องไปที่ ปปช.เพื่อให้ทบทวนมติปปช.ใหม่และ ปปช.ก็มีหนังสือยืนยันมาว่าคงความผิดดังกล่าว จึงได้ส่งเรื่องไปให้กับ กทจ.เพื่อพิจารณาและส่งมอบวินัย ก็ยืนยันเอาผิดตาม ปปช. และมีหนังสือส่งมาให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาตามระเบียบราชการบริหารของเรา ก็ได้มีการยึดตามหลักการของ กทจ.โดยการให้ปลดออกจากราชการไว้ก่อน ทั้งนี้ในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะพิทักษ์สิทธิ์ ตรงนั้นได้ โดยการสามารถที่จะอุทธรณ์สิทธิ์ของตนเองได้และสามารถที่จะร้องศาลปกครองได้

    สัมภาษณ์… นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

กับกรณีทุจริตดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี 2550 ในกรณีโรงปุ๋ยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีงบประมาณในการดำเนินการประมาณ 100 ล้านบาท และได้มีการจัดสร้างขึ้นโดยที่ขณะที่ได้มีการก่อสร้างผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในขณะนั้น จึงได้มีการเบิกเงินส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายให้กับผู้รับจ้างและนำไปเก็บไว้ในบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เนื่องจากเกรงว่างบจะตกไป หลังจากที่ผู้รับเหมาสามารถที่จะก่อสร้างเสร็จจึงได้มีการเบิกจ่ายเงินส่วนดังกล่าวจากบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้กับผู้รับเหมา จึงเป็นสาเหตุของการที่ส่อไปในทางทุจริต และอีกโครงการคือโครงการ คือการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามข้อเท็จจริง จึงได้มีการร้องในเรื่องของการทุจริต และในส่วนของโครงการที่มีการสอบไปในทางทุจริตอื่นๆนั้นทั้งหมดแล้วเรื่องจะเกิดขึ้นก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาคนปัจจุบันมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งขณะนี้บางคดีทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะพ้นข้อกล่าวหา และบางคดียังมีการต่อสู้กันในชั้นอุทธรณ์และชั้นของศาลอยู่


แชร์ข่าวพะเยา