มอบทุนการศึกษา

แชร์ข่าวพะเยา

     มอบทุนการศึกษาของ  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด ในปี 2565

     วันที่ 19 สิงหาคม 2565  บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  โดย ว่าที่ร้อยตรี สกุลชาย นาคสัจ โทรศัพท์จังหวัดพะเยา พร้อมทีมงาน มอบทุนการศึกษาของ  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด ในปี 2565 โครงการ   “ให้ทุนสงเคราะห์การศึกษานักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด  จำนวน  3 ทุน   ทุนละ 2,000 บาท  โดยมี นายสุชาติ  มหายศ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายชัยยุทธ  แก้วประภา  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ดร.อพีระศิษฐ์  ทรงอาจ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  ร่วมในพิธีรับมอบทุนด้วย  ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน  ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา