เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลงิม

แชร์ข่าวพะเยา

     เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลงิอำเภอปงจังหวัดพะเยาด้วยบ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวน 5 หมู่บ้านประมาณ  100 หลังคาเรือนขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจำนวน 19 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงสำรวจความเสียหาย

     นางกัญญาณัฐ ศรีใจ นายกเทศมนตรี ตำบลงิม อำเภอปงจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลงิม อำเภอปงจังหวัดพะเยา โดยได้มีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่ 2,3,5,8 และหมู่ที่ 15 เขตเทศบาลตำบลเงิน บ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบถูกน้ำเข้าท่วมประมาณ 100 หลังคาเรือน ขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลงิอำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบทั้ง 19 หมู่บ้านซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการสำรวจความเสียหายอยู่ โดยเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลงิม ได้ดำเนินการที่จะเข้าช่วยเหลือโดยการนำน้ำ อาหารเข้าทำการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือ เนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถที่จะประกอบอาหารรับประทานเองได้

สัมภาษณ์… กัญญาณัฐ ศรีใจ นายกเทศมนตรี ตำบลงิม อำเภอปงจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา