ชาวบ้านเดือดร้อนบ่อบำบัดน้ำเสียระบายน้ำเสียออกสู่ชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

    ชาวบ้านในชุมชนถนนประสาท เขตเทศบาลเมืองพะเยา ต้องได้รับความเดือดร้อนหนัก หลังบ่อบำบัดน้ำเสียขององค์การบำบัดน้ำเสีย หรือ อ.จ.น. ที่ตั้งในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งมีการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่ยอมบำบัดน้ำเสียเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้น้ำเสีย เอ่อท่วมบ่อบำบัดและล้นทะลักเข้าสู่ถนนของชุมชน รวมทั้งมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่กว๊านพะเยา โดยที่ไม่มีการบำบัดแต่อย่างใด ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ระบุว่า ทางเทศบาลได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้มีการดำเนินการแก้ไขไปแล้วหลายรอบแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ได้มีการส่งมอบให้กับทางเทศบาลเมืองพะเยา

    นายนคร สรรพาณิชย์ ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนถนนประสาท นำผู้สื่อข่าวเข้าดูบริเวณถนนในชุมชน รวมทั้งโรงสูบน้ำเสียขององค์การกำจัดน้ำเสีย หรือ อ.จ.น.หลังน้ำเสีย ล้นทะลักเข้าท่วมบริเวณสถานที่บ่อบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งล้นทะลักเข้าสู่ถนนของชุมชน จนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เนื่องจากสภาพน้ำเสียดังกล่าวนั้นมีกลิ่นเหม็น นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวยังได้มีการปล่อยน้ำเสีย ที่มีสภาพนำคลำ ลงสู่กว๊านพะเยาโดยที่ไม่มีการบำบัดแต่อย่างใด จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากกลิ่นเหม็นและสภาพน้ำเน่าเจิ่งนองบริเวณถนน

    โดยนายนคร สรรพาณิชย์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวที่มีน้ำเสียล้นทะลักบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนถนนประสาทนั้น เนื่องจากมีการสูบน้ำเสียจากบริเวณแยกประตูเหล็ก มาผ่านที่นี่ เพื่อส่งต่อไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณตำบลแม่ต่ำ แต่บ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าวไม่มีการเปิดปั๊มและเครื่องสูบน้ำเสียดังกล่าว จนเป็นเหตุให้น้ำเสียล้นทะลัก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไข จึงอยากให้ทางเทศบาลได้ประสานกับผู้รับจ้างที่ทำการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ให้มีการดูแลเอาใจใส่และมีการเปิดใช้ระบบให้ทำงานเป็นปกติ

    สัมภาษณ์… นายนคร สรรพาณิชย์ ชาวบ้านชุมชนถนนประสาท ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

     ขณะที่นางสุมิตรา กันฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ระบุว่า ทางเทศบาลเมืองพะเยา ได้มีการทำหนังสือแจ้งให้กับผู้รับจ้างรวมทั้งมีการประชุมกันหลายรอบแล้ว เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างไดประกอบกับโครงการดังกล่าวนั้น เป็นโครงการขององการกำจัดน้ำเสีย หรือ อ.จ.น. ที่มีการก่อสร้างแต่ยังไม่มีการส่งมอบงานให้กับงานเทศบาลเมืองพะเยา แต่ก็ได้ประสานไป กลับทาง อ.จ.น. เพื่อ แจ้งให้กับผู้รับจ้างให้มีการแก้ไข เนื่องจากปัญหาน้ำเสียดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นอย่างมาก

    สัมภาษณ์… นางสุมิตรา กันฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา