การกระจายต้นกล้ากัญชา

แชร์ข่าวพะเยา

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา 1ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว รอรับระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา (หนองระบู) 054-482355 ต่อ11


แชร์ข่าวพะเยา