เกษตรกรปลูกฝรั่งพันธ์กูจิมสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปลูกฝรั่งพันธ์กูจิม  แบบอินทรีย์สามารถออกผลผลิตขายสร้างรายได้ดี โดยในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้แทบทุกวันซึ่งจะมีรสชาติที่หวาน กรอบ อร่อย และเป็นที่ต้องการของตลาด
นายอุดม มะรังสี เกษตรกรวัย 52 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กำลังเข้าทำการดูและและเก็บผลฝรั่งพันธ์กูจิม ที่เขาทำการปลูกไว้กว่า 1,000  ต้น เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา หลังเคยใช้พื้นที่ดังกล่าวทำการปลูกลิ้นจี่มา และต่อมาก็ทำการเปลี่ยนเป็นปลูกฝรั่งดังกล่าวซึ่งขณะนี้สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เป็นจำนวนมากและมีลูกขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย ซึ่งในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดแทบทุกวัน โดยเฉลี่ยต่ออาทิตย์สามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า 300 กิโลกรัม นอกจากนั้นฝรั่งในสวนแห่งนี้ยังเป็นฝรั่งไร้สารที่ใช้การดูแลแบบธรรมชาติและวิธีการห่อผลทุกผล ซึ่งจะไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลง
        โดย นายอุดม กล่าวว่า สวนฝรั่งของตนเองนั้นปลูกมาแล้วประมาณ 7 ปี โดยเรียกสายพันธ์ว่า พันธ์กูจิม ซึ่งแรกเริ่มพื้นตรงนี้เคยเป็นสวนลิ้นจี่มาก่อน แต่การบริหารจัดการค่อนข้างยาก และต้องใช้สารเคมี ประกอบกับการใช้แรงงานดูแลก็มาก จากนั้นตนเองก็เลยแปรเปลี่ยนนำพันธ์ของฝรั่ง ซึ่งถือว่าเป็นพันธ์พื้นเมือง มาผสมกับฝรั่งกิมจู และได้พันธ์ที่มีความหวาน กรอบ อร่อย จึงให้ชื่อว่าพันธ์กูจิม ซึ่งให้ผลผลิตดีมาก ต่อมาจึงทำการขยายการปลูกเป็น 1,000 กว่าต้น โดยตนเองจะเป็นผู้ดูแลเพียงคนเดียว โดยใช้วิธีการแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี และมีการห่อผลทุกลูก ซึ่งในแต่ละปีจะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี โดยจะทำการสลับกันออก และใน 1 อาทิตย์ก็จะทำการเก็บผลผลิต 2 ครั้ง ซึ่งรวมแล้วแต่ละอาทิตย์ก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้เฉลี่ยมากกว่า 300 กิโลกรัม และจะจำหน่ายเอง ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท และตนเองจะไม่มีการขายส่งให้กับพ่อค้า เนื่องจากอยากให้ลูกค้าได้รับประทานฝรั่งที่มีคุณภาพ จากสวนของตนเอง ซึ่งตนเองจะนำฝรั่งซึ่งเป็นผลผลิตของสวน ออกจำหน่ายที่บริเวณตลาดต้นสัก ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เพียงแห่งเดียว ในวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์เท่านั้น และจะมีลูกค้ามาซื้อรับประทานหมดทุกครั้ง ซึ่งถือว่าการปลูกฝรั่งดังกล่าวถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีมากและทำให้ตนเองมีความสุข หลังจากที่หันมาปลูกฝรั่งพันธ์กูจิม และทำให้มีรายได้เหลือเก็บ
แชร์ข่าวพะเยา