NTต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพปง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แชร์ข่าวพะเยา

    NTต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพปง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 คน ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายสื่อสาร ต่าง ๆ และการตัดต่อสายสื่อสารใยแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณ อินเทอร์เน็ต

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  จังหวัดพะเยา   โดย นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา  ผุ้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดพะเยา พร้อมคณะทำงาน  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพปง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 คน ในรูปแบบของการบรรยายและการฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายสื่อสาร ต่าง ๆ และการตัดต่อสายสื่อสารใยแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมโยงสัญญาณ อินเทอร์เน็ต โดยทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญของ NT และ ศึกษาดูงานระบบ ICTต่าง ๆ ในการให้บริการลูกค้า ที่ศูนย์บริการลูกค้าพะเยา  ทำให้น้อง ๆ นักศึกษา ได้มีโอกาส เรียนรู้จากประสพการณ์จริง การเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 4  อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพะเยา บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน )


แชร์ข่าวพะเยา