ทต.บ้านต๋อมจัดแถลงข่าว “มหกรรมฟุตบอล 9 คน บ้านต๋อมคัพ ครั้งที่ 1/2556

แชร์ข่าวพะเยา

        นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ประธานฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมฟุตบอล 9 คน บ้านต๋อมคัพ ครั้งที่ 1ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาเขต 1 หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย  โดยได้รับเกียรติจากนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามาเป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา นายกเทศมนตรีในพื้นที่อำเภอเมือง และตำบลใกล้เคียง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพะเยา ผู้จัดการทีมฟุตบอลทุกทีมที่ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

สำหรับการจัดแข่งขัน”มหกรรมฟุตบอล 9 คน บ้านต๋อมคัพ ครั้งที่ 12/2556ในครั้งนี้จัดการแข่งขันเป็น 3รุ่นทั้งในรุ่นอายุ 12ปี รุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นอาวุโสอายุ45ปีขึ้นไปสำหรับการจัดการแข่งขัน”มหกรรมฟุตบอล 9 คน บ้านต๋อมคัพ ครั้งที่ 1ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง , เพื่อจัดหางบประมาณในการส่งเสริมโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาส , เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนในเขตตำบลบ้านต๋อม และเพื่อจัดตั้งกองทุนกีฬาตำบลบ้านต๋อม

แข่งขัน กันระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565ใช้สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเป็นสนามแข่งขันในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา