ขอแสดงความยินดี

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ทศพร ยอดเมือง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพะเยา เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 1  เข้ารับมอบเกียรติบัตรและโล่ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การนำเสนอผลงานทางวาจาดีเด่น สาขาตา “Efficacy and Safety of XEN45 implant in Thai eyes with primary open angle glaucoma: one year result ซึ่งเป็นการผ่าตัดฝังท่อระบายน้ำในลูกตาแบบเปิดแผลเล็กในการรักษาผู้ป่วยโรคต้อหิน เป็นเทคโนโลยีล่าสุดในประเทศไทย  จาก ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  ในการประชุมวิชาการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภายใต้แนวคิด “ทศวรรษการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ก้าวไปด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ระบบบริการวิถีใหม่ (A Decade of Service Plan : Moving Together in the next normal)” เข้าร่วมประชุมแบบ Onsite 1,300 คน และทางระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร


แชร์ข่าวพะเยา