นายกอบจ.พะเยาเปิด“มหกรรมฟุตบอล 9 คน

แชร์ข่าวพะเยา

  นายกอบจ.พะเยาเปิด“มหกรรมฟุตบอล 9 คน บ้านต๋อมคัพ ครั้งที่ 1ประจำปี 2565

เปิดอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขัน“มหกรรมฟุตบอล 9 คน บ้านต๋อมคัพ ครั้งที่ 1โดยพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 9คนบ้านต๋อมคัพ ครั้งที่ 1ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ประธานฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน

สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “มหกรรมฟุตบอล 9 คน บ้านต๋อมคัพ ครั้งที่ 1ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาเขต 1 หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย  แข่งขัน กันระหว่างวันที่ 3 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

    นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ประธานฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวว่าการจัดการแข่งขัน“มหกรรมฟุตบอล 9 คน บ้านต๋อมคัพ ครั้งที่ 1มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง , เพื่อจัดหางบประมาณในการส่งเสริมโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาส , เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนในเขตตำบลบ้านต๋อม และเพื่อจัดตั้งกองทุนกีฬาตำบลบ้านต๋อมโดยแบ่งการแข่งขันทั้งทั้งหมด 3รุ่นทั้งในรุ่นอายุ 12ปี รุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นอาวุโสอายุ45ปีขึ้นไป ใช้สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเป็นสนามแข่งขันในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา