ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EMS Day ระหว่างโรงพยาบาลพะเยาและกู้ชีพกู้ภัย

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EMS Day ระหว่างโรงพยาบาลพะเยาและกู้ชีพ กู้ภัยเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

จัดโดย กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา เพื่อให้รับทราบผลงานตามตัวชี้วัดที่ผ่านมาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุและระหว่างนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ลดอัตราการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยฉุกเฉินและลดความพิการจากภาวะฉุกเฉิน  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ EMS ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 70 คน  ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา