อายุวัฒนะมงคลหลวงปู่ก้ำอริสงฆ์ อายุ 101 ปี

แชร์ข่าวพะเยา

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน ผ้าไตร น้ำสรง และเครื่องสักการะ ถวายแด่ พระราชมงคลวิสุทธิ์ ( หลวงปู่ก้ำ กลฺยาณธมฺโม ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 101 ปี ณ วัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

    นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำสิ่งของพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วย ผ้าไตร น้ำสรง เครื่องสักการะ เข้าถวายให้กับ พระราชมงคลวิสุทธิ์ หรือ หลวงปู่ก้ำ กลฺยาณธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เนื่องในการบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนะมงคลครบ 101 ปี ซึ่งถือเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากที่สุดในภาคเหนือตอนบนในขณะนี้ และที่เป็นพระสงฆ์ที่มีจริยาวัตรที่งดงามและเป็นที่นับถือของศิษย์ยานุศิษย์ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วทุกพื้นที่

    โดยพิธีภายในงานอายุวัฒนะมงคล ของพระราชมงคลวิสุทธิ์ หรือหลวงปู่ก้ำ กลฺยาณธมฺโม  ได้มีการประกอบพิธีรับสรงน้ำพระราชทาน ผ้าไตร และเครื่องสักการะ ที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพิธีเจริญพุทธมนต์ อายุวัฒนะมงคล โดยพระสงฆ์ ชื่อดังจากจังหวัดพะเยาและหลายจังหวัดในภาคเหนือ เข้าร่วมพิธี จากนั้นมีการแสดงมุทิตาจิตจากพระสงฆ์หลายพื้นที่ รวมทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร ตลอดจนถึงนักเรียนทั่วไป รวมแล้วกว่า 333,200 บาท นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีพิธีเรียกขวัญซึ่งเป็นประเพณีแบบล้านนาเพื่อเป็นสิริมงคล งานอายุวัฒนะ 101 ปี

สำหรับพระราชมงคลวิสุทธิ์ หรือหลวงปู่ก้ำ กลฺยาณธมฺโม  เป็นพระสงฆ์ที่มีจริยาวัตรที่งดงาม เป็นพระนักพัฒนา นักการศึกษาโดยได้สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนสำหรับเด็กเยาวชนโดยทั่วไป หลายแห่ง เพื่อเป็นการสงเคราะห์เด็กที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส ตลอดจนถึงเด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษา จึงทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่ว รวมทั้งเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งถือเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุมากรูปหนึ่งของภาคเหนือตอนบน


แชร์ข่าวพะเยา