น้ำกว๊านล้นสปริงเวย์ส่งผลกระทบพื้นที่ทางการเกษตรท้ายน้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

    น้ำจากกว๊านพะเยา ที่ล้นสปริงเวย์บริเวณประตูระบายน้ำสถานีประมงน้ำจืดพะเยา เริ่มไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ และตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นบริเวณกว้างพื้นที่ทางการเกษตรหลาย 100 ไร่ ต้องจมอยู่ใต้น้ำ

    พื้นที่ทางการเกษตรหลาย 100ไร่ ในพื้นที่ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ และตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาต้องจมอยู่ใต้น้ำหลังได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำจากกว๊านพะเยา ไหลล้นสปริงเวย์ มาตามแม่น้ำอิง โดยพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่บริเวณโดยรอบแม่น้ำอิง น้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากมวลน้ำที่ล้นจากสปริงเวย์ ของกว๊านพะเยา มีปริมาณที่มาก ในระดับความสูง 1 เมตร จึงทำให้พื้นที่ทางการเกษตรบริเวณท้ายน้ำ เริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

ขณะที่ในพื้นที่โดยรอบกว๊านพะเยา ที่อยู่พื้นที่เหนือน้ำ น้ำยังคงหนุนท่วมพื้นที่ชุมชนโดยรอบอยู่ในระดับทรงตัว ล่าสุดปริมาณน้ำกว๊านพะเยา อยู่ที่ 57.361 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 55.650 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงส่งผลให้ระดับน้ำเกินจุดกักเก็บ และไหลบ่าลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำ


แชร์ข่าวพะเยา