อุทิศส่วนกุศล 100 วัน อ.บูรพา ผดุงไทย

แชร์ข่าวพะเยา

      วัดสันต้นผึ้ง กัลยานมิตร ญาติธรรม กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ร่วมอุทิศส่วนกุศล 100 วัน  อาจารย์บูรพา ผดุงไท นักเขียนนักล่าเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์ ที่กลายเป็นตำนานให้กล่าวขาน และเป็นผู้ที่อุปถัมป์กิจกรรมของทางวัดสันต้นผึ้ง มาโดยตลอด นอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่เรียนรู้ศาสตร์วิชา กษินไฟ เพื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือให้ญาติธรรมได้พ้นจากภยันอันตราย

      คุณมัลลิกา ปัญญาฟู พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดสันต้นผึ้ง กัลยานมิตร ญาติธรรม กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครบ 100 วัน ให้กับ อาจารย์บูรพา ผดุงไท นักเขียนนักล่าเหล็กไหลธาตุกายสิทธิ์ ที่กลายเป็นตำนานให้กล่าวขาน และเป็นผู้ที่อุปถัมป์กิจกรรมของทางวัดสันต้นผึ้ง มาโดยตลอด โดยในวันนี้ได้มีการเจริญพุทธมนต์ และเทศนาธรรม

ตลอดจนถวายเครื่องไทยทานให้กับพระสงฆ์ เพื่อเป็นการอุทิศกุศลให้กับอาจารย์บูรพา ผดุงไท ที่ล่วงลับ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณต่อทางวัดสันต้นผึ้ง ทั้งการบำรุงศาสนสถาน การเผยแผ่ธรรมะ ในด้านศาสตร์วิชา กษินไฟ เพื่อช่วยเหลือให้ญาติธรรมได้พ้นจากภยันอันตราย ตลอดจนถึงการปฎิบัติธรรมะที่เคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา