บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ  จำกัด (มหาชน)พะเยาจัดอบรมแผนอพยพหนีไฟ 

แชร์ข่าวพะเยา

 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ  จำกัด (มหาชน)พะเยาจัดอบรมแผนอพยพหนีไฟตามมาตราป้องกันภัย และ การอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุขึ้นในอาคารสำนักงาน

      วันที่ 24 กันยายน 2565 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด  (มหาชน ) พะเยา จัดให้มีการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ  ตามมาตราป้องกันภัย และ การอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุขึ้นในอาคารสำนักงาน  โดยมี โทรศัพท์จังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีสกุลชาย นาคสัจ  เป็นประธานการฝึกอบรม มีพนักงานเข้ารับการอบรมจำนวน  80  คน และมี คุณณฐมน บูรพา นักวิชาการแรงงาน มาเป็นผู้ประเมินและสังเกตการณ์ ในการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลแม่ปืม จัดทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลแม่ปืม  มาฝึกอบรม  ณ  อาคารโทรศัพท์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา