ชลประทานเพิ่มการระบายน้ำกว๊านพะเยาหลังวิกฤติ

แชร์ข่าวพะเยา

     ชลประทานจังหวัดพะเยา เปิดการระบายน้ำจากกว๊านพะเยาเพิ่มเป็น 6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหลังปริมาณน้ำกว๊านพะเยาวิกฤต เนื่องจากเกินการกักเก็บและส่งผลกระทบทำให้น้ำจากกว๊านพะเยา หนุนเอ่อท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในบริเวณริมกว๊านพะเยา ทั้งบริเวณฝั่งด้านบนของกว๊านพะเยาและเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เตือนประชาชนท้ายน้ำ 3 อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมจากการระบายน้ำเพิ่ม

     นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพะเยา ออกมาระบุว่าในวันที่ 29 กันยายนนี้ จังหวัดพะเยาโดยชลประทานพะเยา จะเพิ่มการระบายน้ำจากกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้นอีกเป็น 6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หลังสถานการณ์น้ำกว๊านพะเยา เกินการกักเก็บและส่งผลกระทบทำให้น้ำหนุนท่วมชุมชนบริเวณโดยรอบของกว๊านพะเยา ทางฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เนื่องจากปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆไหลเข้าสมทบบริเวณกว๊านพะเยา เฉลี่ยวันละ 7.5 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงส่งผลให้ระดับน้ำกว๊านพะเยาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่มีการระบายต่อวันเริ่มตั้งแต่ 1ลูกบาศก์เมตร จนถึง 5 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ระดับน้ำกว๊านพะเยาลดลง ซึ่งภายใน 2-3 วันนี้ หากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำกว๊านพะเยาลดลงเป็นปกติได้

จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำอิงบริเวณท้ายน้ำ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่ง โดยคาดว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมจากการระบายน้ำของกว๊านพะเยา จำนวน 3 อำเภอ คืออำเภอเมือง 1 ตำบล 4 หมู่บ้านอำเภอดอกคำใต้ 3 ตำบล 9 หมู่บ้านและอำเภอภูกามยาว  3 ตำบล 16 หมู่บ้าน ซึ่งตรงนี้ต้องขอเตือนพี่น้องประชาชนให้นำกระสอบทรายป้องกันบริเวณตลิ่งที่มีระดับที่ต่ำ รวมทั้งบ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่บริเวณที่ลุ่ม ให้ดำเนินการขนข้าวของขึ้นไว้ที่สูงเพื่อที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว

    สัมภาษณ์…นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา