มอบถุงชีพ

แชร์ข่าวพะเยา

มอบถุงชีพ 80 ชุด และแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 80 แพ็ค ให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย หมู่ที่ 3,4 บ้านสันเวียงใหม่ และหมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่าง อ.เมือง จ.พะเยา

วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสอน ไชยเลิศ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสางและเจ้าพนักงานป้องกันฯ ร่วมมอบถุงชีพ 80 ชุด และแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 80 แพ็ค ให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย หมู่ที่ 3,4 บ้านสันเวียงใหม่ และหมู่ที่ 5 บ้านสันป่าค่างอ.เมือง จ.พะเยา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน


แชร์ข่าวพะเยา