ขอโชคลาภจอมปลวกสวยงามอลังการหลังรับโชคบ่อยครั้ง

แชร์ข่าวพะเยา

     ชาวบ้านแห่ขอโชคลาภจอมปลวก สวยงามอลังการ คล้ายปราสาท โดยมีปลายชี้เป็นช่องาม สวยงามวิจิตรตระการตา บริเวณใต้ถุนอาคารโรงอาหารภูกามยาว ในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้พบเห็นต่างเดินทางมาขอโชคลาภและหลายรายประสบผลสำเร็จจนนำเครื่องเซ่นไหว้เข้าสักการะบูชา

     ภาพของจอมปลวกที่มีลักษณะ เป็นล้ายประสาทที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา โดยมีลักษณะของการชูช่อจนมีลักษณะคล้ายประสาทที่ก่อสร้างขึ้น โดยมีความสวยงามวิจิตรตระการตา ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณใต้ถุนอาคารของโรงอาหารภูกามยาว ในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นสิ่งที่สร้างความสนใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นจนมีหลายราย ได้เดินทางมาขอโชคลาภกับจอมปลวกดังกล่าว ที่เกิดขึ้นแบบธรรมชาติ ที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา จนผู้ที่เดินทางเข้าสักการบูชาและขอโชคลาภประสบผลสำเร็จและได้โชคลาภกันอย่างถ้วนหน้า

   ซึ่งจากการเดินทางเข้าสำรวจของผู้สื่อข่าว ได้พบว่าบริเวณจอมปลวกดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บริเวณใต้ถุนอาคารโรงอาหาร โดยจะมีจอมปลวกอยู่จำนวนสี่จุด  และแต่ละจุด ก็จะมีรูปลักษณ์ที่ลักษณะคล้ายปราสาทหรือลักษณะเป็นปะการังที่มีการชูช่อของบริเวณปลาย จอมปลวกที่มีลักษณะคล้ายดังศิลปะ ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จนผู้ที่พบเห็นต่างเดินทางเข้ามาขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่อง และมีผู้เข้าขอโชคลาภได้รับโชคลาภไปตามๆกันบ่อยครั้งมาก และล่าสุดมีผู้เดินทางเข้าขอพรโชคลาภ โดยพบตัวเลข ทั้ง 2 ตัว คือ 69 และ 3 ตัว ตัว พบ 093  โดยจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้

   ซึ่งนางน้ำอ้อย ปัญญาวงศ์ อายุ 44 ปีผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของงานสวน ของมหาวิทยาลัยพะเยา ระบุว่า จอมปลวกดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมาได้ประมาณ 1 ปี แรกๆก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่นักแต่ต่อมาก็ได้มีการขยายตัวใหญ่ขึ้นจนเกิดความสวยงาม และที่ผ่านมาก็ได้มีคนเดินทางมาขอโชคลาภและประสบผลสำเร็จหลายราย จึงเดินทางมานำทั้งน้ำหวานและพวงมาลัยเข้าถวาย ซึ่งเชื่อว่าจอมปลวกดังกล่าว น่าจะมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากจอมปลวกอื่นๆทั่วไปโดยจะมีลักษณะคล้ายปราสาทสวยงาม ซึ่งหลังจากที่มีผู้คนเดินทางมาขอโชคลาภและประสบผลสำเร็จ ในขณะนี้ก็มีคนเดินทางเข้าสักการะกับจอมปลวกดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากที่มีได้รับโชคจำนวนหลายราย

    สัมภาษณ์…นางน้ำอ้อย ปัญญาวงศ์ อายุ 45 ปี คนงานสวน มหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา