อบจ.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านกระทบน้ำท่วม

แชร์ข่าวพะเยา

    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 6 ตำบลฝั่งทิศตะวันตกกว๊านพะเยา นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค เข้าแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน รวมกว่า 800 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกว๊านพะเยา หนุนเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน ซึ่งที่ผ่านมาบางพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังนานมากกว่า 2 สัปดาห์ ขณะที่สถานการณ์น้ำบริเวณกว๊านพะเยา เริ่มลดปริมาณลง หลังจากที่มีการระบายออกอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าภายใน 3-4 วันหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยรวมทั้งผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ท้องที่ ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ  ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านตุ่น และตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเข้าทำการนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ทำการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่ติดกับกว๊านพะเยา  หลังได้รับผลกระทบน้ำจากกว๊านพะเยาที่เกินการกักเก็บ ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านรวมแล้วนับ 800 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว บางพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานมากกว่า 2 สัปดาห์ โดยขณะนี้ระดับน้ำยังคงทรงตัวและท่วมขังอยู่ในระดับที่สูง จึงส่งผลให้ชาวบ้านบางรายไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากตัวบ้านได้ เนื่องจากระดับน้ำสูง ทางหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้มีการนำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าทำการแจกจ่ายเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระบุว่า  สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพะเยา เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองและบริเวณโดยรอบกว๊านพะเยา ได้รับผลกระทบเนื่องจากปริมาณน้ำและฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำบริเวณกว๊านพะเยาเพิ่มระดับสูงขึ้นจึงเข้าหนุนท่วมบ้านเรือนที่อยู่บริเวณฝั่งทางทิศตะวันตกและในส่วนของฝั่งเทศบาลเมืองบางส่วน ซึ่งตอนนี้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ประสานกับชลประทาน รวมทั้งจังหวัด เพื่อให้มีการระบายน้ำออกจากกว๊านพะเยาอย่างเร่งด่วน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีการที่จะ คอนโทรลเรื่องของการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้ลงไปท้ายน้ำจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้บริเวณท้ายน้ำได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำที่ท่วมสูง ดังนั้นจึงได้มีการระบายน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุล ซึ่งขณะนี้ คาดว่าในระยะเวลา 3-4 วันนี้ หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น้ำก็จะดีขึ้นและในส่วนของการช่วยเหลือเร่งด่วนเบื้องต้น ตอนนี้ทางองค์การหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนถึงท้องที่ ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและตั้งจุดปรุงอาหารแจกจ่าย เนื่องจากเดินทางออกจากพื้นที่ของชาวบ้านเป็นไปด้วยความลำบาก ซึ่งในห้วงต่อจากนี้ทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ก็จะได้มีการประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติ เพื่อกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป

    สัมภาษณ์… นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

    ขณะที่สถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยา พบว่าในวันนี้ปริมาณน้ำเริ่มลดลง โดยมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 64.642 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณการกักเก็บของกว๊านพะเยา อยู่ที่  55.650 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหลายพื้นที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มภายใน 3-4 วัน สถานการณ์น้ำจะคลี่คลายลง


แชร์ข่าวพะเยา