น้ำกว๊านพะเยาลดลงต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

    กว๊านพะเยาลดลงต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 62.393 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ55.650 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมผิวถนนบริเวณริมกว๊านพะเยาลดลงเกือบเป็นปกติ ขณะที่พื้นที่ท้ายน้ำยังคงได้รับผลกระทบ เนื่องจากน้ำที่ระบายออกจากกว๊านพะเยา ยังคงมีการระบายออกอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพะเยา ต้องเร่งทำการเข้าทำความสะอาดโดยกำจัดวัชพืชที่ลอยมาติดกับบริเวณผิวถนนและฟุตบาท บริเวณถนนริมกว๊านพะเยาออก หลังจากที่สถานการณ์น้ำกว๊านพะเยาเริ่มลดลง จนส่งผลให้มีเศษสวะที่ลอยมาตามน้ำ ติดกับพื้นผิวถนนรวมทั้งบริเวณฟุตบาทที่น้ำลดลง ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการเร่งกำจัดและทำความสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่สวยงาม

โดยล่าสุดสถานการณ์น้ำกว๊านพะเยาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณในขณะนี้อยู่ที่ 62.393 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 55.650 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำให้สถานการณ์น้ำที่ท่วมบริเวณผิวถนนลดลงเกือบเป็นปกติ ขณะที่พื้นที่ท้ายน้ำที่มีการระบายจากกว๊านพะเยา  ยังคงถูกน้ำท่วมอยู่ ซึ่งคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม สถานการณ์น้ำก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและน้ำบริเวณกว๊านพะเยาก็จะอยู่ในปริมาณที่กักเก็บได้


แชร์ข่าวพะเยา