NT พะเยารับสมัครแม่บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

ด่วน!! รับสมัคร แม่บ้าน ประจำ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

พร้อมเริ่มงานทันที

️ เพศหญิง   อายุ  30 ถึง 45 ปี

️ คุณวุฒิ ม. 3 ขึ้นไป

️ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

️ ขยัน, ละเอียดและใส่ใจในการทำงาน

️ สามารถเริ่มงานได้ทันที

️ รักในการทำงาน

️ สามารถทำงานร่วมกันบุคลลอื่นได้ดี

️ สุขภาพแข็งแรง

️ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน

สนใจติดต่อ 0-5448-0480


แชร์ข่าวพะเยา