ชาวบ้านร้องคัดค้านสร้างโรงงานยางอัดแท่ง

แชร์ข่าวพะเยา

     ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ห้าบ้านแสลงตำบลเชียงแรงอำเภอภูซางจังหวัดพะเยากว่า 300 คน ต้องรวมตัวกันเข้าทำการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานยางพาราอัดแท่ง ที่จะมาตั้งอยู่ในพื้นที่ ทั้งที่ชาวบ้านในพื้นที่มีการประชาคมและไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงขณะนี้อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ยังคงอนุญาตให้มีการจัดตั้งได้ จึงรวมตัวกันคัดค้านนอกจากนั้น ยังพบว่าการประชาคมที่ส่งให้รัฐมนตรีอุตสาหกรรม พิจารณาอนุญาตมิชอบด้วยกฏหมาย

    ชาวบ้านในพื้นที่บ้านแสล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา กว่า 300 คน ต้องรวมตัวกันเข้าทำการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานยางอัดแท่ง ในพื้นที่ โดยมีฝ่ายปกครอง อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง สภาประชาชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตลอดจนถึงชี้แจงเรื่องดังกล่าว หลังอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้มีการอนุญาตให้มีการจัดตั้งได้ ทั้งที่ที่ผ่านมามีการคัดค้านจากชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2161 และเคยมีการประชาคมกันหลายรอบ โดยที่ชาวบ้านไม่ยอมให้มีการก่อสร้างดังกล่าว แต่ล่าสุดได้มีการอนุมัติให้มีการจัดสร้างได้ จนทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีการคัดค้านมาโดยตลอด โดยได้นำมติประชาคม ที่ไม่มีการจัดทำประชาพิจารณ์ที่เป็นไปตามระเบียบที่แท้จริง โดยผู้ประกอบการได้มีการล่ารายชื่อกับชาวบ้าน ส่งให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดและทำเรื่องอุธรณ์ กับส่วนกลาง ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสและไม่เป็นไปตามหลักการทำประชาคมที่ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมและได้รับฟังข้อเท็จจริงผลกระทบต่างๆแต่อย่างได

    โดยนายคงเดช เทพแก้ว ชาวบ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง หมู่ที่ 5  ระบุว่า ความต้องการของชาวบ้านตอนนี้เขาได้รับความเดือดร้อนโรงงานยางพาราดังกล่าวเนื่องจากชาวบ้านได้มีการคัดค้านหลายปีมาแล้ว ทั้งประท้วงทั้งคัดค้านไปยังทุกที่ แต่โดรงงานไทยนำเฮง ได้ไปยื่นอุธรณ์ต่ออุตสาหกรรมส่วนกลาง และมีหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาออกใบอนุญาตให้กับโรงงาน ชาวบ้านจึงเกิดความไม่พอใจ จึงออกมาคัดค้าน และอยากฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าคำวินิจฉัยของท่านดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน จึงอยากให้มีการทบทวนมติในการอนุญาต เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

     สัมภาษณ์… นายคงเดช เทพแก้ว ชาวบ้าน และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ด้านชาวบ้านอีกคน ระบุว่า ต้องการไม่อยากให้โรงงานยางอัดแท่ง ดังกล่าว ไม่ให้มีการก่อสร้างเนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นและทำให้น้ำเสีย ทำให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบ รวมทั้งกลิ่นเหม็นตลอดจนสารพิษ ที่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการคัดค้านโดยการยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2561 จนมาถึงวันนี้ ทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้มีการอนุญาตให้มีการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวนั้นจะไม่มีการรับผิดชอบแต่อย่างใดเพราะในช่วงนั้นมีกลิ่นเหม็นได้มีการร้องเรียนและมีการเรียกผู้ประกอบการมาเพื่อดำเนินการแก้ไข แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งหากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะนำเงินมายัดเหยียดให้กับชาวบ้าน ชาวบ้านจึงไม่อยากให้มีการก่อสร้างดังกล่าว

     สัมภาษณ์…นางสายแก้ว พักประเสริฐ อายุ 52 ปีบ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

    ขณะที่นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  ระบุว่ากับกรณีดังกล่าวนั้นทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้มีการอนุญาตในการที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว เนื่องจากในตอนแรกนั้นทางจังหวัดก็ได้มีการไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง แต่ต่อมาทางผู้ประกอบการได้มีการยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนำผลการประชาคมรับฟังความคิดเห็นที่มีผู้เห็นชอบกว่า 400 รายและผู้ที่ ไม่เห็นชอบจำนวน 200 กว่าราย ยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และมีหนังสือให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาอนุมัติในการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งต่อไปหากผู้ประกอบการได้มีการดำเนินการก่อสร้าง ทางอุตสาหกรรมจังหวัด ก็จะสามารถตรวจสอบให้ได้ หากผู้ประกอบการมีการดำเนินการที่ผิดไปจากการขออนุญาตก็จะสามารถมีการแจ้งปรับปรุงแก้ไข แต่ที่เป็นเหตุให้มีการคัดค้านดังกล่าวนั้นทางชาวบ้านสามารถที่จะร้องคัดค้านในคำสั่งดังกล่าวได้ โดยช่องทางต่างๆเช่นการร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้มีการเพิกถอนคำสั่งในการอนุญาตการจัดตั้งโรงงานดังกล่าวได้

     สัมภาษณ์…นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 

    ขณะที่นายชุมพล ลีลานนท์ ผู้อำนวยการสภาประชาชนจังหวัดพะเยา ระบุว่า ในวันนี้ได้เข้ารับฟังในส่วนของภาคการเมือง ภาคราชการ ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมจังหวัด ได้มาชี้แจง ซึ่งด้วยเหตุผลแล้วสามารถรับฟังได้ แต่ตอนนี้ทางพี่น้องประชาชนได้มีการคัดค้านโดยมีการทำประชาคมและมีรายชื่อใหม่ ที่มีการคัดค้านรวมกว่า 500 กว่าราย ซึ่งที่ผ่านมากรณีที่มีการล่ารายชื่อโดยมีผู้เห็นชอบถึง 400 กว่ารายและผู้ไม่เห็นชอบ 200 กว่ารายนั้น ซึ่งรายชื่อดังกล่าวนั้นได้มาในลักษณะไหนเราไม่อาจทราบได้ แต่ตนเองจะนำรายชื่อทั้ง 500 กว่าราย ที่มีการคัดค้านนั้นยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งหากทางรัฐมนตรีไม่มีการทบทวนคำสั่งให้มีการเพิกถอนการอนุญาตก็จะนำเรื่องดังกล่าวฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป

    สัมภาษณ์… นายชุมพล ลีลานนท์ ผู้อำนวยการสภาประชาชนจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา