เปิดสนามชนวัวชนนานาชาติส่งเสริมท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

     สนามชนวัวนานาชาติ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เปิดสนามแข่งขันชนวัวนานาชาติภูซาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมด้านเศรษฐกิจชุมชน โดยมีผู้ชื่นชอบกีฬาวัวชนจากทุกสารทิศทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมรับชมและนำวัวเข้าทำการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปอย่างคึกคัก หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 คลี่คลาย

  การแข่งขันกีฬาชนวัว ที่เป็นไปอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชนวัว ที่ทางสนามชนวัวนานาชาติภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้นที่บริเวณหมู่บ้านปงหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา ตลอดจนถึงส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ สำหรับผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงวัวชน ได้มีโอกาสที่จะทำการแข่งขันและประลองเชิงของวัวชน แต่ละค่าย โดยในครั้งนี้ได้มีวัวชนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันวัวชนกันอย่างคึกคักและถือเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์ โควิด-19 แพร่ระบาด

จึงทำการแข่งขัน วัวชนในครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ที่เดินทางมาร่วมชมตลอดจนถึงผู้ที่นำวัวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 11 คู่ ซึ่งการแข่งขันวัวชนดังกล่าวนั้นสามารถที่จะทำให้ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวชม ตลอดจนถึงผู้เลี้ยงวัวชนในค่ายต่างๆได้มีความสนุกสนานตื่นเต้น ในกีฬาชนวัวดังกล่าว ซึ่งในการแข่งขันชนวัวในครั้งนี้มีวัวชนค่ายต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนถึงวัวชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย จึงทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวตลอดจนถึงเศรษฐกิจชุมชนมีบรรยากาศที่ครึกครื้นและคึกคักเป็นอย่างมาก หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 คลี่คลายลง


แชร์ข่าวพะเยา