ท่องเที่ยววัดสันต้นผึ้งนมัสการพระสิงห์หนึ่งเก่าแก่ศตวรรษ 16-17

แชร์ข่าวพะเยา

    วันนี้จะพาไปท่องเที่ยววัดสันต้นผึ้ง วัดขนาดเล็กๆที่อยู่ชายขอบตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นมัสการพระสิงห์หนึ่งเก่าแก่อายุร่วม 500 ปีเนื้อทองสำริดขนาดหน้าตัก 32 นิ้วสูง 1.20 เมตรที่มีความ ศักดิ์สิทธิ์สวยงามรศตวรรษที่ 16 17 ที่มีความศักดิ์สิทธิ์สวยงามนอกจากนั้นยังมีพระอุโบสถที่สวยสดงดงามแปลกตาเนื่องจากแต่งแต้มด้วยสีเขียวและยังมีเจดีย์ ที่มีความสวยงามอลังการและเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุที่ได้รับพระประทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ระบุ ตนเองเดินทางมาท่องเที่ยวทางภาคเหนือก็จะแวะมาท่องเที่ยววัดนี้เป็นประจำเนื่องจากมีสิ่งดีดีมากมายถึงแม้จะเป็นวัดเล็กๆก็ตาม

พระอุโบสถที่มีสีเขียวสวยงามอลังการ ตลอดจนถึงเจดีย์ที่มีความยิ่งใหญ่สวยงาม เป็นส่วนหนึ่งของ ของสิ่งก่อสร้าง ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าเที่ยวชมได้ของวัดสันต้นผึ้งหมู่ที่หกตำบลแม่อิงอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งถือเป็นวัดขนาดเล็กที่มีความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวของอำเภอด้วยในพระอุโบสถจะเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์หนึ่ง โบราณเก่าแก่ที่ทำจากเนื้อสัมฤทธิ์และมีขนาดหน้าตักถึง 32 นิ้วสูง 1.20 เมตรที่มีความสวยงามตามพุทธะลักษณะศิลปะเชียงแสนและมักจะมีผู้เดินทางเข้าทำการสักการะกันอย่างต่อเนื่อง

     โดยพระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา ระบุว่า วัดสันต้นผึ้งดังกล่าวได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2479 ที่ผ่านมามีเจ้าเอาวาสหลายหลายรูป ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงยุคอาตมาได้ดำเนินการสานต่อโดยการก่อสร้างเสนาสนะ ซึ่งแต่ก่อนวัดจะรกร้างว่างเปล่าจะมีหญ้าคาวัชพืชต่างๆเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มทุ่งนา หนองน้ำ จึงได้มีการพัฒนาเพื่อให้นักเป็นปฎิบัติธรรม และนักท่องเที่ยวได้แวะเวียนเข้ามาไหว้พระโดยเฉพาะพระสิงห์ 1 ของวัดสันต้นผึ้ง ซึ่งถือว่าเป็นพระที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์นอกจากนั้น ก็ยังได้มีการสร้างพระอุโบสถที่ใช้สีเขียวในการตกแต่งเนื่องจากจะให้ผู้คนที่เดินทางมามีความสุขสดชื่น ได้มีการสร้างพระธาตุซึ่งมีความกว้าง 18 เมตรยาว 27 เมตร ซึ่งได้รับพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ได้ทรงประทานไว้ให้บรรจุพระธาตุเจดีย์ที่อยู่ภายในวัด ในส่วนของอุโบสถนั้นก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระสิงห์ 1ซึ่งเป็นศิลปะล้านนาผสมภาคกลาง และในส่วนบริเวณโดยรอบบันไดก็จะมีด้านหน้าจะเป็นพญานาค 7 เศียรและบริเวณประตูด้านข้างก็จะเป็นสิงห์ที่เป็นรูปลักษณ์แบบล้านนาที่แฝงด้วยคติธรรมที่จะให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือกราบไหว้

    สัมภาษณ์….พระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสันต้นผึ้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา

    ขณะที่นายณรงค์ศักดิ์ กิจทวีปวัฒนา อายุ 53 ปี นักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครรู้สึกศรัทธาในการพัฒนาของวัด เนื่องจากหากเดินทางมาครั้งใดก็จะแวะเข้ามาท่องเที่ยวและกราบไหว้พระวัดดังกล่าว และจะเห็นการพัฒนาตลอด ถึงแม้จะเป็นวัดขนาดเล็กและอยู่ห่างไกลแต่ก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งที่ได้มาท่องเที่ยวที่วัดนอกจากนั้นยังมีพระอุโบสถที่สวยสดงดงามของวัดสันต้นผึ้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อิงอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

    สัมภาษณ์…นายณรงค์ศักดิ์ กิจทวีปวัฒนา อายุ 53 ปี นักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร


แชร์ข่าวพะเยา