จุลกฐินมาตามบุญ สมโภช 200 ปี วัดโสมนัสตุ้มท่า

แชร์ข่าวพะเยา

    วัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดพิธีจุลกฐินมาต๋ามหน้าบุญ สมโภชวัดครบ 200 ปีโดยมีการจัดจุลกฐินที่นำแบบเบ้าโบราณ มาสืบทอด ทั้งถักทอเส้นด้ายเป็นผ้ากฐินถวายเป็นพุทธบูชา

   พิธีการเก็บดอกฝ้าย การอีดฝ้าย การปั่นฝ้ายตลอดจนถึงการทอฝ้ายเป็นกิจกรรม ในการ จัดพิธีจุลกฐิน มาต๋ามหน้าบุญ สมโภช 200 ปี วัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งถือเป็นประเพณีจุลกฐิน ที่ทางวัดได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในช่วงเทศกาลทอดกฐิน

    โดยพระครูใบฎีกาทศพล ญาณนะเมธี เจ้าอาวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า ระบุว่า การจัดพิธีจุลกฐินดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมช่วงเทศกาลทอดกฐิน ที่มีการอนุรักษ์ประเพณีจุลกฐิน ที่ใช้เวลาเพียงวันเดียว ก็สามารถที่จะทอดกฐินได้เลย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วม ในการที่จะทำผ้าพระกฐินให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสมโภช 200 ปีวัดโสมนัสตุ้มท่า ซึ่งในปีนี้ได้มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ตลอดจนถึงต่างจังหวัด เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งตนเองได้นำประเพณีแบบโบราณล้านนามาสืบทอด ทั้งการเก็บดอกฝ้าย การอีดฝ้าย การปั่นฝ้ายตลอดจนถึงการทอฝ้าย นอกจากนั้นยังได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือคือการขับซอ มาแสดงให้กับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมชมและรับฟังเพื่อย้อนระลึกถึงประเพณีที่งามตั้งแต่อดีต


แชร์ข่าวพะเยา