ร่วมพิธีมอบภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ร่วมพิธีมอบภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางธนัชพร นามอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมพิธีมอบภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดพะเยา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน 54 แห่ง ในปีงบประมาณ 2566 โดย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และ นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา