เปิดนิทรรศการตามโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา เปิดนิทรรศการตามโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง สู่เป้าหมาย “แผ่นดินไทย ไร้ STROKE”

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา นายธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ  เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8  เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยมี นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันมีการออกบูธให้ความรู้ จากทีมสาขาวิชาชีพ เช่น การประเมินภาวะสุขภาพ วัดความโลหิต วัดระดับน้ำตาลในเลือดทางปลายนิ้ว ประเมินไขมันใต้ผิวหนัง การให้ความรู้เรื่อง”การรับประทานอาหารเฉพาะโรค” การป้องกันโรคและสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมเสวนา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “คนพะเยารู้ทันป้องกันอัมพาต” โดย แพทย์หญิงสุนารี จันตา นายแพทย์ชำนาญการ ประธาน Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง กล่าวรายงาน

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 คน ต่อ ประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือ ร้อยละ 2 นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชายรองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง และยังพบโรคนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในระยะต่อมา ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง จึงขอเชิญประชาชนร่วมออกกำลังกายด้วยวิธีง่ายๆ เช่น การเดิน การวิ่ง หรือปั่นจักรยาน  หากทำเป็นประจำทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค และควรวัดความดันโลหิตเป็นระยะ หมั่นตรวจสุขภาพประจำปี ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิต เช่น งดเค็ม เลี่ยงรสจัด รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ ลดการบริโภคแอลกอฮอล์ และออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองที่อาจเกิดขึ้นได้


แชร์ข่าวพะเยา