ชมความสวยงามร่มรื่นอุโมงค์ต้นสักยาวกว่า 6 กิโลเมตร

แชร์ข่าวพะเยา

     สวยงาม ร่มรื่น อุโมงค์ต้นสักยาวกว่า 6 กิโลเมตร บริเวณถนนสายดอกคำใต้ –บ้านถ้ำ เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลดอนศรีชุม ถึงตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาซึ่งถือว่าเป็นถนนที่เป็นลักษณะอุโมงค์ไม้สัก ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เรียงรายบริเวณริมข้างทางทั้งสองฝั่งทอดยาวเป็นเส้นตรง ที่มีความยาวที่สุดในจังหวัดพะเยา

     ชาวบ้านที่ผ่านเส้นทางสายดอกคำใต้-บ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา แห่งนี้ ต่างเข้าสัมผัสชมความร่มรื่น สวยงามกันบริเวณอุโมงค์ต้นสัก ที่ทอดยาวเป็นเส้นตรง กว่า 6 กิโลเมตร บริเวณถนนสายนี้ ซึ่งเป็นเส้นทางช่วงระหว่าง ตำบลดอนศรีชุมในหลักกิโลเมตรที่ 3 ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ หลังจากชาวบ้านได้ร่วมกันทำการปลูกต้นสักบริเวณสองข้างทางถนนดังกล่าว เมื่อกว่า 35 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ถนนสายนี้ตลอดสองข้างทางมีต้นสักขึ้นเรียงรายตามแนวถนนมีลักษณะเป็นเสมือนอุโมงค์ ระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร สร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางผ่านถนนเส้นนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความร่มรื่น สวยงาม และถือเป็นอุโมงค์ต้นสักที่มีความยาวที่สุดในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะช่วงนี้ต้นสักดังกล่าวจะออกดอกใบร่มรื่นเขียวขจี

    โดยชาวบ้านในพื้นที่ เล่าว่า ถนนเส้นทางดังกล่าว ตนเองได้เห็นมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะมีต้นสักตลอดสองข้างทาง สร้างความสวยงามและร่มรื่น โดยเฉพาะช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวจะมีความร่มรื่นสวยงามตลอด 2 ข้างทาง


แชร์ข่าวพะเยา