หัตถกรรมสันปูเลยจักสานกระเป๋าผักตบชวาไม้ไผ่สร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

    กลุ่มผู้สูงอายุ แม่บ้าน รวมทั้งผู้พิการในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านสันปูเลย ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิต ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานจากผักตบชวาและไม้ไผ่ผสมผสาน จนเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม โดยเฉพาะกระเป๋าข้องมงคล และกระเป๋าอิ้วเมี่ยน ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในช่วงนี้ จนสามารถสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มเป็นอย่างดี และนอกจากนั้นสินค้าของกลุ่มยังถือเป็น 1 ในผลิตภัณฑ์ขึ้นซื่อของจังหวัดพะเยา ที่ได้รับรางวัลมากมาย และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ของการจักสานผลิตภัณฑ์

    กลุ่มผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง ในพื้นที่บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3  ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างช่วยกันทำการจักสานตะกร้าและสิ่งของที่ทำจากผักตบชวาและไม้ไผ่ ที่มีรูปแบบหลากหลาย เพื่อออกจำหน่าย หลังได้รวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มผลิตในนาม “ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลย” ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆเนื่องจากมีการผสมผสานอุปกรณ์หลากหลายลงสู่ผลิตภัณฑ์ ที่ทางกลุ่มได้จัดทำขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนั้นยังได้นำภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณผสมผสานลงในผลิตภัณฑ์

    โดยคุณศุภรดา กันทะวงศ์ ประธานกลุ่มหัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลย ระบุว่า ทางกลุ่มได้รวมตัวกันมาเมื่อ 4 ปี ที่ผ่านมา โดยการได้รวบรวมชาวบ้านทั้งผู้สูงอายุทั้งชายหญิง ผู้พิการที่มีความชำนาญในการจักสานและหัตถกรรมต่างๆมารวมกลุ่มกันทำ โดยเริ่มต้น การจักสานเป็นกระเป๋าของใช้ ต่างๆและต่อมา ก็ได้นำภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่ชำนาญสานข้องใส่ปลานำมาดัดแปลงเป็น รูปลักษณะของกระเป๋าข้องมงคล ที่ถือว่าเป็นมงคลอย่างมาก ออกจำหน่ายซึ่งสร้างความแปลกตาให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นก็ได้งบประมาณจากทางราชการหลากหลาย นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าถือหลายรูปแบบ ที่เป็นการผสมผสานระหว่างงานหัตถกรรมที่มีผู้ชำนาญ ทั้งจากผู้ถักผักตบชวา สานผักตบชวา สานไม้ไผ่ ตัดเย็บผ้า ปอมปอม และหลากหลายมาผสมผสานกัน จากนั้นก็มีการสร้างกลุ่มหัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลยขึ้น ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการแม่บ้าน โดยมีการพัฒนาผลิตกระเป๋าหลากหลายรูปแบบ ออกจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์ และการแสดงสินค้าตามที่ต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และนอกจากนั้นสินค้าของกลุ่มยังถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ล่าสุดก็ได้รับพระราชทานของเจ้าฟ้าศิริวรรณวลี ในลายพระหัตถ์ที่ออกแบบ นอกจากนั้นทางกลุ่มเรายังถูกยกให้เป็นศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมการจักสานอีกด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายในกลุ่มของเรานั้นเริ่มต้นราคาปัจจุบันอยู่ที่เริ่มต้น 350 บาทจนไปถึงหลักพันบาท และในช่วงนี้ก็สามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง

   สัมภาษณ์…คุณศุภรดา กันทะวงศ์ ประธานกลุ่มหัตถกรรมล้านนาบ้านสันปูเลย บ้านเลขที่ 118 หมู่ 3 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 086-1907148


แชร์ข่าวพะเยา