รวมกลุ่มผลิตเสื้อผ้าพื้นเมืองขายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

    กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา รวมตัวผลิตเสื้อผ้าพื้นเมือง โดยการนำอัตลักษณ์ของผ้าพื้นเมืองมาผสมผสานกลับงานปักมือ ผลิตเป็นเสื้อผ้า ร่มขนาดต่างๆออกจำหน่ายสร้างรายได้งาม

    การปักผ้าด้วยมือ ตลอดจนถึงการนำเอาผ้าพื้นเมืองมาผลิตเป็นเสื้อผ้าและร่ม เป็นฝีมือการผลิตของ กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมกับคุณกัลยาณี เครือสุวรรณ์ หญิงสาววัย 59 ปี ที่ริเริ่มการจัดตั้งกลุ่มผลิตเสื้อผ้าพื้นเมือง ในนามกลุ่ม “กัลยาณีผ้าพื้นเมือง”หรือกลุ่มด้นผ้าด้วยมือพะเยารอเธอ  จนสามารถสร้างกลุ่มให้เป็นที่ยอมรับและสินค้าที่ผลิตจากกลุ่มยังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากยังคงเป็นกลุ่มที่ผลิตเสื้อผ้าพื้นเมืองที่มีมาตรฐาน จนเป็นที่รู้จักและถือเป็นสินค้าอันดับต้นๆของจังหวัดพะเยา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัด นอกจากนั้นยังสามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี

    โดยคุณกัลยาณี เล่าว่า ที่มาของกลุ่มกัลยาณีผ้าพื้นเมืองหรือกลุ่มด้นผ้าด้วยมือพะเยารอเธอ เริ่มจากการที่ชาวบ้านเกิดการว่างงาน ก็เลยมีการจัดตั้งกลุ่มกันขึ้นเมื่อปี 2555 ในตอนแรกนั้นจะทำเป็นพวกกระเป๋าใบเล็กๆและทำการด้นด้วยมือ ซึ่งตลาดค่อนข้างจะแคบ ก็เลยหันมาทำเป็นเสื้อผ้าพื้นเมือง ซึ่งฝีมือของสมาชิกแต่ละคนถือว่าเป็นคนมีฝีมืออยู่แล้ว จึงเป็นที่ยอมรับของตลาดก็เลยสร้างแบรนด์ขึ้นมาเป็นของตนเองและนำออกจำหน่ายตามศูนย์จำหน่ายสินค้าต่างๆจนเป็นที่รู้จักไปทั่ว ทำให้กลุ่มของเรามีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี และกลุ่มก็มีการขยายไปเรื่อยๆก็มีผลิตภัณฑ์ทั้งเสื้อผ้า ร่มเล็ก ร่มใหญ่โดยเสื้อผ้าพื้นเมืองของเรานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นเสื้อผ้าพื้นเมือง รูปแบบไทยลื้อ ซึ่งมีงานปักหรือด้นด้วยมือที่ละเอียดอ่อนและสวยงาม นอกจากนั้นก็จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มทอผ้าได้ทอผ้าให้กับทางกลุ่ม ซึ่งจะมีลวดลายที่ตลาดต้องการทั้งลายน้ำไหล  ลายขอ ลายดอกสารภี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพะเยา ดังนั้นสินค้าของเราจึงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน ปัจจุบันทางกลุ่มของเราที่เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา ในการที่จะนำสินค้าซึ่งเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองของจังหวัดพะเยา  เผยแพร่ไปตามที่ต่างๆทั่วประเทศ

    สัมภาษณ์… คุณกัลยาณี เครือสุวรรณ อายุ 59 ปีบ้านเลขที่ 180 หมู่ 9 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 091-0688607


แชร์ข่าวพะเยา