สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเริ่มนำโคมล้านนาประดับรับลอยกระทง

แชร์ข่าวพะเยา

    สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ในพ้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มนำโคมล้านนา เข้าทำการประดับประดาสถานที่เพื่อรับเทศกาลลอยกระทง

    โคมล้านนาหลากสีสัน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เริ่มถูกประดับประดาสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดพะเยา ทั้งอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และวัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลลอยกระทง ที่จะมาถึงนี้ โดยสถานที่ท่องเที่ยวและวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มนำโคมและตุงล้านนา เข้าทำการประดับประดา เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามในช่วงเทศกาลลอยกระทง สำหรับปีนี้หลายแห่งได้มีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 คลี่คลายลง ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทงในปีนี้เริ่มกลับมาคึกคักและยิ่งใหญ่เหมือนเช่นในอดีต


แชร์ข่าวพะเยา