หลายพื้นที่เริ่มตกแต่งสถานที่รับลอยกระทง

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มปรับพื้นที่รองรับเทศกาลลอยกระทง โดยได้จัดเตรียมสถานที่ตลอดจนประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อให้เข้าบรรยากาศกับงานเทศกาลลอยกระทง ส่งผลให้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงกันอย่างคับคั่งในช่วงนี้

     สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยาหลายแห่ง ทั้งบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา เริ่มทำการตกแต่งบรรยากาศเทศกาลลอยกระทง ด้วยการประดับโคมไฟล้านนาบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งในช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนตลอดจนถึงถ่ายรูปกับโคมไฟล้านนากันอย่างคึกคัก ส่งผลให้บรรยากาศช่วงนี้ในเทศกาลลอยกระทงบริเวณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยาเริ่มมีความคึกคักมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวกันเพื่อสัมผัสบรรยากาศเทศกาลลอยกระทง เช่นเดียวกับบริเวณลำน้ำร่องช้าง ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ ก็ได้มีการนำกระทงเล็กที่ประดับประดาอย่างสวยงาม ทั้งที่เป็นกระทงไฟ และกระทงโบราณ เข้าทำการประกวดและลอยลำบริเวณลำน้ำร่องช้างกันอย่างสวยงาม ส่งผลให้บรรยากาศในช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศและชมความงามของกระทงเล็กที่ลอยลำอยู่บริเวณกลางลำน้ำร่องช้างในเขตเทศบาลดอกคำใต้ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเทศกาลลอยกระทงในช่วงเริ่มต้นเป็นไปอย่างคึกคัก

      สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงนี้ก่อนที่เทศกาลลอยกระทงจะเริ่มขึ้นในวันที่ 7 และ 8 พฤศจิกายนนี้ ในหลายพื้นที่เริ่มมีการประดับประดาทั้งโคมไฟล้านนา ตลอดจนถึงกระทงเล็ก และโคมไฟนานาชาติก็ได้มีการเริ่มที่จะทำการตกแต่งตามสถานที่ต่างๆส่งผลให้บรรยากาศเทศกาลลอยกระทงในปีนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ประสบกับภาวการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทำให้หลายพื้นที่ได้งดกิจกรรมดังกล่าว


แชร์ข่าวพะเยา