สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประเพณี “ตานข้าวใหม่ สู่ขวัญข้าว ขนข้าวขึ้นเล้า ของจาวเมืองจุน ครั้งที่ 14

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประเพณี “ตานข้าวใหม่ สู่ขวัญข้าว ขนข้าวขึ้นเล้า ของจาวเมืองจุน ครั้งที่ 14” ณ สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้สืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา เป็นการขอขมาพระแม่โพสพหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าว และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีอาชีพทำนา และได้รับเกียรติจาก เรืออากาศตรี อดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว โดยมีนายมานนท์ บัวแดง ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯให้การต้อนรับ


แชร์ข่าวพะเยา