นมัสการองค์หลวงปู่ดู่องค์ใหญ่สวยงามที่สุดในภาคเหนือ

แชร์ข่าวพะเยา

นมัสการองค์หลวงปู่ดู่  พรหมปัญโญ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและของประเทศ  ที่วัดอนุมัติวงศ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยได้สร้างองค์หลวงปู่ดู่ มีขนาดหน้าตักกว้าง 24 เมตร สูง 40 เมตร ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างเกือบเสร็จสิ้นแล้ว โดยองค์พระทาสีทอง สูงตระหง่าน มองเห็นเด่นชัด น่าเลื่อมใส และศรัทธา โดยทางวัดได้จัดสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้คนสักการะบูชา รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ด้านพุทธศาสนา

องค์รูปหล่อหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ที่มีขนาดใหญ่ และถูกทาด้วยสีทองเหลืองอร่าม ตั้งตระหง่าน และสง่าสวยงาม ภายในบริเวณวัด อนุมัติวงศ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นรูปหล่อขององค์หลวงปู่ดู่ มีขนาดหน้าตักกว้าง 24 เมตร สูง 40 เมตร ซึ่งถือเป็นรูปหล่อ ที่มีความยิ่งใหญ่สวยงามที่สุดในภาคเหนือ และขณะนี้มีการก่อสร้างจวนจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงตกแต่งบริเวณโดยรอบเพียงเล็กน้อย และปัจจุบันเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะบูชากันแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา

โดยพระครูวิสิฐกิจจานุยุต เจ้าอาวาสวัดอนุมติวงศ์ กล่าวว่า ที่จะจัดสร้าง รูปปั้นหลวงปู่ดู่ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าสักการบูชา และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา โดยการก่อสร้างองค์หลวงปู่ดู่ ดังกล่าวนั้น เนื่องจากองค์พระหลวงปู่ดู่ ซึ่งถือ เป็นอริยะสงฆ์ที่ตนเองให้ความนับถืออยู่แล้ว ประกอบกับได้พระเดชพระคุณหลวงตาม้า ซึ่งถือเป็นศิษย์สายหลวงปู่ดู่ ได้เมตตา ร่วมกันจัดสร้างองค์พระดังกล่าว เนื่องจาก หลวงตาม้าได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้บ่อยครั้ง จึงมีดำริที่จะสร้างองค์หลวงปู่ดู่ จึงได้เริ่มการก่อสร้างขึ้น โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 24 เมตร สูง 40 เมตร สร้างด้วยปูนปั้น เริ่มก่อสร้างขึ้นเมือกลางปี  พ.ศ.2562

สำหรับองค์หลวงปู่ดู่ ก็ถือเป็นอริยะสงฆ์อีกองค์หนึ่งที่เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยทั่วประเทศ ซึ่งในการจัดสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน และสถานปฎิบัติธรรม รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาด้วย

สำหรับวัดอนุมัติวงศ์ ถือว่าเป็นวัดที่กำลังทำการพัฒนาและมีการก่อสร้างศาสนสถานหลายอย่าง และบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะฐานรองรับรูปปั้นของหลวงปู่ดู่ ที่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ เหลือการตกแต่งเพียงเล็กน้อย พุทธศาสนิกชนท่านไหนต้องการท่องเที่ยวทำบุญสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในช่วงนี้ ท่ามกลางสภาพบรรยากาศ อากาสที่เย็นสบายร่มรื่นเขียวขจี โดยองค์หลวงปู่ดู่ ตั้งอยู่บริเวณวัดอนุมัติวงศ์ หมู่ที่ 3 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา